American Express

MindQ

SwitcH

בינשטוק - בן עזר

Capital Group

CE

מפעל הפיס

קבוצת חג'ג

אולסייל

תמי 4

Accel - Telcom

כספיט

Easy-Forex

שלמה Sixt
פרוייקטים לדוגמאLike
ליווי שיווקי ואסטרטגי למוצר חדשני ומציאת מפיצים בארץ ובעולם
תוכנית המנויים - מפעל הפיס
מלקוח "ללא מידע" לכר מידע פעיל
אקסל טלקום בע"מ
חדירה לשוק התקשורת בישראל
Easy Forex - חברת מט"ח בינלאומית
הקמת ערוצי שיווק וחדירה למגזרים חדשים
גמא ניהול וסליקה בע"מ
שיתופי פעולה, פיתוח עסקי וניהול פרויקטים

בניית אתרים בניית אתרים