American Express

MindQ

SwitcH

בינשטוק - בן עזר

Capital Group

CE

מפעל הפיס

קבוצת חג'ג

אולסייל

תמי 4

Accel - Telcom

כספיט

Easy-Forex

שלמה Sixt
תרומה לקהילה

חברת V.A.S.INT בע"מ מאמינה בהחזרת חלק מרווחיה לטובת הקהילה. אנו מתחייבים בזאת כי עמותות מוכרות אלו, אשר מבוקרות ע"י אנשי מקצוע ומשרתות את כל מרכיבי החברה הישראלית, ימשיכו להיתמך מתוך הרווחים של החברה.
מאורות הדף היומי
מאורות הדף היומי הנו ארגון כלל חברתי אשר שם לו למטרה להפיץ אהבת ישראל ומסורת בקרב ציבור דתי וחילוני כאחד תוך מתן דגש על פעילות בקרב הנוער, צבא, משטרה ומוסדות חינוך
עמותת אילני חסד
עמותת "אילני חסד" פועלת ביישוב גבעת שמואל משנת 1995 מתוך מגמה לסייע למשפחות נזקקות.

בניית אתרים בניית אתרים